شروع کسب و کار تولید هود


شبکه ۱
11 اسفند ماه 1399
16:34
همه چیز از یک بیماری شروع شد
همه چیز از یک بیماری شروع شد
867
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
1,237
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
418
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
483
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
341
باید به دنبال امید واقعی بود
باید به دنبال امید واقعی بود
312
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
438
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
1,416
فوت کوزه گری کشت زعفران
فوت کوزه گری کشت زعفران
924
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
1,259
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
274
زعفران، گل سرسبد صادرات
زعفران، گل سرسبد صادرات
265
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
790
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
148
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
182
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
984
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
553
باید قلب بزرگ داشته باشیم
باید قلب بزرگ داشته باشیم
2,207
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
489
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
362
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
511
تخلف های رایج در نظام بانکی
تخلف های رایج در نظام بانکی
297
نحوه تعامل با بانک ها
نحوه تعامل با بانک ها
179
هدف بانک ها تولید نیست !
هدف بانک ها تولید نیست !
194
سیاست های غلط نظام بانکی
سیاست های غلط نظام بانکی
225
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
192
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
257
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
219
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
303
شروع کسب و کار فرآوری انار
شروع کسب و کار فرآوری انار
449