210

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (ماشین‌سازی - شهرخودرو)


شبکه سهند
11 اسفند ماه 1399
14:35
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
498
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ (ماشین سازی - استقلال )
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ (ماشین سازی - استقلال )
247
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان )
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان )
663
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (تراکتور - نساجی)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (تراکتور - نساجی)
280
فوتسال لیگ برتر ، مس سونگون - ایمان شیراز
فوتسال لیگ برتر ، مس سونگون - ایمان شیراز
434
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - حفاری اهواز
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - حفاری اهواز
497
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (سایپا - تراکتور)
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (سایپا - تراکتور)
1,214
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - پرسپولیس)
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - پرسپولیس)
399
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (تراکتور - آلومینیوم اراک / پرسپولیس - ماشین سازی)
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (تراکتور - آلومینیوم اراک / پرسپولیس - ماشین سازی)
780
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان )
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان )
437
۴ بهمن ۱۳۹۹ (گل گهر سیرجان - تراکتورسازی تبریز)
۴ بهمن ۱۳۹۹ (گل گهر سیرجان - تراکتورسازی تبریز)
1,451
۲۶ دی ۱۳۹۹ (نساجی - ماشین سازی)
۲۶ دی ۱۳۹۹ (نساجی - ماشین سازی)
400
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز )
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز )
302
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور)
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور)
1,441
۱۰ دی ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - شهرخودرو)
۱۰ دی ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - شهرخودرو)
792
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
1,086
۵ دی ۱۳۹۹ (ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان)
۵ دی ۱۳۹۹ (ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان)
237
۴ دی ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - صنعت نفت)
۴ دی ۱۳۹۹ (تراکتورسازی - صنعت نفت)
437
۲۸ آذر ۱۳۹۹ (تراکتور - پیکان)
۲۸ آذر ۱۳۹۹ (تراکتور - پیکان)
1,116
۲۲ آذر ۱۳۹۹ (ماشین سازی - تراکتور)
۲۲ آذر ۱۳۹۹ (ماشین سازی - تراکتور)
488
۱۷ آذر ۱۳۹۹ (تراکتور - فولاد)
۱۷ آذر ۱۳۹۹ (تراکتور - فولاد)
289
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - صنعت مس رفسنجان )
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - صنعت مس رفسنجان )
986
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ( ماشین سازی - گل گهر سیرجان )
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ( ماشین سازی - گل گهر سیرجان )
635
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی - سپاهان )
793
۵ آذر ۱۳۹۹ (استقلال - ماشین سازی)
۵ آذر ۱۳۹۹ (استقلال - ماشین سازی)
683
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
685
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (نساجی - تراکتور)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (نساجی - تراکتور)
844
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (شهر خودرو - ماشین سازی)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (شهر خودرو - ماشین سازی)
732
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (تراکتور سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان)
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (تراکتور سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان)
604