خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !


شبکه ۳
12 بهمن ماه 1399
20:47
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,035
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,880
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,145
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,388
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,788
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,814
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,175
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,672
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,807
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,485
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
12,991
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,318
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,115
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,447
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,777
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,321
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,968
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,397
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,847
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,360
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,908
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,512
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,830
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,267
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,868
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,569
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,215
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,866
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,629