سخنرانی امام خمینی (رحمت الله علیه) هنگام ورود به ایران اسلامی در دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷


شبکه ۳
12 بهمن ماه 1399
17:21