دیدار نهایی هندبال قهرمانی جهان مصر ۲۰۲۱ ، دانمارک- سوئد


شبکه ورزش
12 بهمن ماه 1399
19:58
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
631
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
580
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
669
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
712
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
854
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
477
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
163
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
637
اسپانیا - فرانسه
اسپانیا - فرانسه
487
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
366
کیل - آلبورگ
کیل - آلبورگ
618
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
962
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
502
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
293
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
576
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
894
لهستان - آلمان
لهستان - آلمان
398
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
1,290
بارسلون - پرتون
بارسلون - پرتون
3,106
آلمان - مجارستان
آلمان - مجارستان
895
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
1,788
نیروی زمینی - مس کرمان
نیروی زمینی - مس کرمان
1,091
زاگرب - کیل ، لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
زاگرب - کیل ، لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
861
لیگ قهرمانان اروپا کرواسی ۲۰۲۱ ، زاگرب - مونت پولیه
لیگ قهرمانان اروپا کرواسی ۲۰۲۱ ، زاگرب - مونت پولیه
707
آلبورگ -  مونتلیه
آلبورگ - مونتلیه
2,468
دیناموبخارست - پاری سن ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
دیناموبخارست - پاری سن ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
802
آلبورگ - مونت پلیر
آلبورگ - مونت پلیر
997
مس کرمان- پاس ناجی قم
مس کرمان- پاس ناجی قم
1,592
کیلسی - وسپرم
کیلسی - وسپرم
898
ذغال سنگ طبس - ذوب آهن اصفهان
ذغال سنگ طبس - ذوب آهن اصفهان
1,503