گروه سروه وصال - دهه فجر


شبکه آموزش
12 بهمن ماه 1399
11:02
سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,976
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,146
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
943
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
479
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
1,168
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
1,242
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
395
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
1,361
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
795
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
1,467
زبان آموزی با محوریت نو آموزان  / ۲۰ شهریور
زبان آموزی با محوریت نو آموزان / ۲۰ شهریور
1,122
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
573
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
223
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
330
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
398
رباتیک / ۱۸ شهریور
رباتیک / ۱۸ شهریور
388
خیاطی - ادامه دوخت مانتو  / ۱۷ شهریور
خیاطی - ادامه دوخت مانتو / ۱۷ شهریور
411
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
491
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
479
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان  / ۱۷ شهریور
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان / ۱۷ شهریور
608
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
132
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
434
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
489
ساخت عروسک  / ۱۵ شهریور
ساخت عروسک / ۱۵ شهریور
656
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
1,162
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
1,305
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
220
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
1,564
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
1,679
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
2,231