مسابقات جهانی بدمینتون دونفره تایلند ۲۰۲۱ ، اندونزی - تایلند


شبکه ورزش
12 بهمن ماه 1399
11:03
موموتا - سوجیارتو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
موموتا - سوجیارتو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
128
دیدار نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، ژاپن - اندونزی
دیدار نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، ژاپن - اندونزی
240
دانمارک - هند
دانمارک - هند
113
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
477
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، اندونزی - مالزی
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، اندونزی - مالزی
183
ژاپن - مالزی ، دیدار نیمه نهایی دو نفره تورجهانی ، اندونزی ۲۰۲۱
ژاپن - مالزی ، دیدار نیمه نهایی دو نفره تورجهانی ، اندونزی ۲۰۲۱
230
ژاپن - مالزی
ژاپن - مالزی
592
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱- ژاپن- دانمارک
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱- ژاپن- دانمارک
309
مسابقات آزاد بدمینتون دانمارک ۲۰۲۱- دانمارک- مالزی
مسابقات آزاد بدمینتون دانمارک ۲۰۲۱- دانمارک- مالزی
155
بدمینتون تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
بدمینتون تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
198
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، دانمارک - هند
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، دانمارک - هند
197
لوکی یه - شیاسن ، مسابقات آلمان ۲۰۲۱
لوکی یه - شیاسن ، مسابقات آلمان ۲۰۲۱
220
اندونزی - مالزی
اندونزی - مالزی
235
اندونزی - تایلند ، دیدار دو نفره نیمه نهایی مسابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
اندونزی - تایلند ، دیدار دو نفره نیمه نهایی مسابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
208
دیدار نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱ ، موموتا - اکسلسن
دیدار نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱ ، موموتا - اکسلسن
355
اندونزی - تایلند ، دیدارتیمی نیمه نهایی سابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
اندونزی - تایلند ، دیدارتیمی نیمه نهایی سابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
260
مالزی - سنگاپور
مالزی - سنگاپور
335
مسابقات جهانی بدمینتون آلمان ۲۰۲۱- هند- سنگاپور
مسابقات جهانی بدمینتون آلمان ۲۰۲۱- هند- سنگاپور
251
دیدار نهایی دونفره آزاد آلمان ۲۰۲۱
دیدار نهایی دونفره آزاد آلمان ۲۰۲۱
385
مسابقات جهانی آلمان ۲۰۲۱ ، هند - سنگاپور
مسابقات جهانی آلمان ۲۰۲۱ ، هند - سنگاپور
257
رقابت برترین های بدمینتون کشور - تهران
رقابت برترین های بدمینتون کشور - تهران
519
۲۰۲۱ مسابقات بدمینتون تور جهانی آلمان
۲۰۲۱ مسابقات بدمینتون تور جهانی آلمان
1,587
مسابقات آزاد بدمینتون  یک نفره دانمارک
مسابقات آزاد بدمینتون یک نفره دانمارک
430
دیدار نهایی دونفره دانمارک ۲۰۲۱ ، دانمارک - ژاپن
دیدار نهایی دونفره دانمارک ۲۰۲۱ ، دانمارک - ژاپن
702
اکسلسن - لیچو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
اکسلسن - لیچو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
581
بدمینتون دونفره ویکتور جام دانمارک۲۰۲۱
بدمینتون دونفره ویکتور جام دانمارک۲۰۲۱
455
دیدار نهایی سودرمن کاپ فنلاند ۲۰۲۱ ، ژاپن - چین
دیدار نهایی سودرمن کاپ فنلاند ۲۰۲۱ ، ژاپن - چین
744
مالزی - دانمارک ، نیمه نهایی مسابقات دونفره ویکتور جام ، دانمارک ۲۰۲۱
مالزی - دانمارک ، نیمه نهایی مسابقات دونفره ویکتور جام ، دانمارک ۲۰۲۱
471
چین - کره جنوبی ، دیدار نیمه نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
چین - کره جنوبی ، دیدار نیمه نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
259
چین - ژاپن ، دیدار نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
چین - ژاپن ، دیدار نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
452