هندبال بوندس ليگا آلمان ۲۰۲۱ ، ماگدبورگ - هانوفر


شبکه ورزش
12 بهمن ماه 1399
03:16
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
2,075
گزیده مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
620
پورتو - پاری سن ژرمن، دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
پورتو - پاری سن ژرمن، دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
549
ایران - عراق
ایران - عراق
4,973
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
793
آلمان - نروژ، مسابقات قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
آلمان - نروژ، مسابقات قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
525
هندبال قهرمانی آسیا ، ایران - عربستان
هندبال قهرمانی آسیا ، ایران - عربستان
7,721
ایران- هند- قهرمانی آسیا
ایران- هند- قهرمانی آسیا
2,759
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
2,181
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
1,065
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
924
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
923
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
1,123
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
660
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
213
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
825
اسپانیا - فرانسه
اسپانیا - فرانسه
591
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
429
کیل - آلبورگ
کیل - آلبورگ
642
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
1,028
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
528
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
309
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
612
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
907
لهستان - آلمان
لهستان - آلمان
435
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
1,313
بارسلون - پرتون
بارسلون - پرتون
3,152
آلمان - مجارستان
آلمان - مجارستان
927
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
1,812
نیروی زمینی - مس کرمان
نیروی زمینی - مس کرمان
1,120