۱ بهمن ۱۳۹۹


شبکه ۱
1 بهمن ماه 1399
19:36
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
9,347
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
5,448
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,935
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
3,309
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
3,133
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
2,593
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
2,068
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,284
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,623
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
4,440
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,671
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
2,202
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,421
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
1,156
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
1,204
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
1,043
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
982
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,038
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
27,421
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,413
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,749
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,623
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
1,152
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
964
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,543
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,841
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,706
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,417
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
3,101
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
2,397