مجری خودش ویدئو چکه!


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,910
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
4,145
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,505
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,627
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,951
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
4,096
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,569
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,352
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,444
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,583
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,220
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,797
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,853
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,553
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
4,056
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,239
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
2,071
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
4,293
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,699
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,699
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,790
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,642
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,679
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,208
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
14,115
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
5,097
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,806