این قد خودش پنج امتیاز داره


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,869
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
4,113
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,469
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,603
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,941
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
4,070
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,557
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,341
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,437
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,571
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,211
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,784
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,852
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,547
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
4,034
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,232
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
2,070
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
4,283
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,689
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,694
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,787
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,642
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,672
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,199
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
14,107
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
5,093
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,800