۳۰ دی ۱۳۹۹


شبکه قرآن
30 دی ماه 1399
22:57
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
27
رمز پیروزی قیام برای خدا
رمز پیروزی قیام برای خدا
28
نصرت خدا، نصرت دین اوست
نصرت خدا، نصرت دین اوست
40
خوی کاخ نشینی
خوی کاخ نشینی
49
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
47
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
59
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
36
توجه به خدا موجب حرکت
توجه به خدا موجب حرکت
38
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
54
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
50
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
34
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
89
نماز جمعه
نماز جمعه
75
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
73
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
62
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
93
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
73
غلبه با حق است و باطل زهوق است
غلبه با حق است و باطل زهوق است
60
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
99
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
63
همه چیز در قیام برای خداست
همه چیز در قیام برای خداست
111
رمز پیروزی
رمز پیروزی
81
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
103
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
128
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
79
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
82
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
95
برکات خانه حضرت زهرا (س)
برکات خانه حضرت زهرا (س)
111
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
109
نقض حقوق بشر بدست مدعیان آن
نقض حقوق بشر بدست مدعیان آن
85