دمپایی، راه مقابله با طلبکار !


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,017
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,868
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,135
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,355
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,786
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,808
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,168
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,669
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,805
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,485
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
12,976
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,312
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,094
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,442
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,772
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,316
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,963
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,377
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,841
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,357
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,904
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,497
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,943
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,820
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,265
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,863
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,548
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,211
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,865
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,626