روایت ها از پناهندگان لهستانی در اصفهان


فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
2,903
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
1,510
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
2,133
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
1,716
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
1,517
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,729
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
2,468
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
1,826
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
901
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
1,362
چهارچوب های رایج را بشکنیم
چهارچوب های رایج را بشکنیم
970
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,414
نا فرما نی خود یک استعداد است
نا فرما نی خود یک استعداد است
841
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,789
هدایتی
هدایتی
3,818
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,144
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
2,026
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
1,206
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
1,150
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,564
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
1,141
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,165
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
1,671
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,085
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,894
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
2,369
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
1,377
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
1,685
مارپیچ خشونت چیست
مارپیچ خشونت چیست
1,083
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,715