یک بیت شعر از دو قرن متفاوت !


شبکه نسیم
24 دی ماه 1399
23:10
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
86,681
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
73,982
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
61,796
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
51,043
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
67,090
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
46,192
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
47,502
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
85,237
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
45,695
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
28,589
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
23,941
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
116,207
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
140,076
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
37,083
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
29,069
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
27,532
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
56,430
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
21,914
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
8,253
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
10,121
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
8,068
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
11,520
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
170,810
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
11,764
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
5,305
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
7,698
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
4,662
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
15,743
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
12,093
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247