نظرات مردمی


شبکه نسیم
24 دی ماه 1399
23:05
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
86,721
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
74,027
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
61,819
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
51,070
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
67,116
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
46,209
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
47,513
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
85,258
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
45,711
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
28,605
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
23,949
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
116,217
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
140,096
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
37,089
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
29,083
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
27,541
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
56,446
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
21,919
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
8,253
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
10,126
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
8,080
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
11,529
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
170,848
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
11,765
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
5,305
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
7,704
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
4,667
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
15,751
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
12,094
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247