آیفون دو ش به پنجش اتصالی کرده


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,026
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,870
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,138
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,365
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,787
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,811
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,168
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,670
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,806
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,485
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
12,985
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,314
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,103
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,444
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,772
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,317
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,966
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,384
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,845
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,359
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,906
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,506
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,946
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,828
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,265
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,866
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,557
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,212
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,865
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,628