بیرمنگام هم که نزدیک بومهنه!


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,021
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,869
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,135
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,360
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,786
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,811
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,168
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,670
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,805
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,485
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
12,982
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,314
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,099
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,444
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,772
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,316
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,964
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,382
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,844
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,359
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,905
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,501
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,944
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,826
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,265
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,864
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,551
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,211
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,865
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,628