جون مادرت بابات رو ببر !


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,046
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,890
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,154
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,421
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,795
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,820
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,178
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,683
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,809
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,489
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
13,002
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,319
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,129
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,453
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,778
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,322
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,972
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,420
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,851
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,366
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,912
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,515
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,953
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,833
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,278
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,869
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,589
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,218
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,871
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,634