فروش بچه هم خدمات پس از فروش داره ؟


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
5,008
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
4,863
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
4,129
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
3,351
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,783
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,806
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
12,163
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
47,664
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
9,801
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
7,484
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
12,967
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
6,308
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
5,088
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
4,439
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,768
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
20,312
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,961
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
6,370
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,839
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
4,356
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,902
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
4,488
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,941
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,817
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
10,263
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,862
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,540
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
4,211
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,864
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,623