نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری


شبکه سلامت
13 بهمن ماه 1399
14:30
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
964
رفیق بازی بچه ها
رفیق بازی بچه ها
2,047
رویای مشترک
رویای مشترک
1,623
ترس ازپیری
ترس ازپیری
1,014
قدردانی از همسر
قدردانی از همسر
1,470
اردوی شب سپهر
اردوی شب سپهر
1,887
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,076
جا به جایی نقش ها
جا به جایی نقش ها
2,747
ترس از پیری
ترس از پیری
1,159
ورزش روزانه
ورزش روزانه
1,198
رویای مشترک
رویای مشترک
911
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,269
چشم و هم چشمی
چشم و هم چشمی
672
تذکر
تذکر
1,136
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
2,267
دین داری
دین داری
1,801
دعوای سپهر
دعوای سپهر
2,001
نمیدانم
نمیدانم
2,098
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,538
درس خواندن سپهر
درس خواندن سپهر
2,238
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
827
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
884
تمارض
تمارض
2,180
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
2,071
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
1,039
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,545
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
3,810
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
2,841
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
1,033
ترک عادت بد
ترک عادت بد
3,482
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,173
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
2,882
توانایی نه گفتن
توانایی نه گفتن
2,616
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
2,795
فکر پروری
فکر پروری
873
رعایت حق دیگران
رعایت حق دیگران
1,849
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
2,226
مراجعه به پزشک
مراجعه به پزشک
2,592
بلوغ
بلوغ
9,233
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,199
تبریک و تسلیت
تبریک و تسلیت
1,712
بردباری با بزرگتر ها
بردباری با بزرگتر ها
1,911
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
3,555
به تاخیر انداختن کارها
به تاخیر انداختن کارها
1,597
خرید آقایان
خرید آقایان
1,911
وصیت نامه
وصیت نامه
409
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
1,963
حمایت از همسر
حمایت از همسر
2,024
قضاوت عادلانه بین فرزندان
قضاوت عادلانه بین فرزندان
1,782
وصیت نامه
وصیت نامه
148
وسواس
وسواس
638
فرهنگ کتاب خوانی
فرهنگ کتاب خوانی
133
پذیرش اشتباه
پذیرش اشتباه
180
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
177
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,920
قضاوت عادلانه فرزندان
قضاوت عادلانه فرزندان
716
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
5,167
توهین ممنوع
توهین ممنوع
451
احتکار
احتکار
666
توجه به بانوان
توجه به بانوان
3,030
فضای مجازی
فضای مجازی
2,597
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
1,508
فرزند جدید
فرزند جدید
1,069
خرید خانم ها
خرید خانم ها
1,112
پایبندی به سنت ها
پایبندی به سنت ها
676
گرفتن تبلت
گرفتن تبلت
1,605
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
1,487
ارق ملی
ارق ملی
1,865
هدیه دادن
هدیه دادن
1,214
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
722
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
1,183
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
1,966
تغافل پدربزرگ
تغافل پدربزرگ
1,914
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
1,082
فکر پروری
فکر پروری
1,057
فکر پروری
فکر پروری
954
احترام به همسر
احترام به همسر
1,738
رانندگی
رانندگی
1,248
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,790
بلوغ
بلوغ
2,239
لباس مناسب
لباس مناسب
1,292
تلفن همراه
تلفن همراه
989
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,260
تمارض
تمارض
1,048
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
798
۴ خرداد ۱۴۰۰
۴ خرداد ۱۴۰۰
658
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
623
اعتماد
اعتماد
637
فکر پروری
فکر پروری
673
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
849
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
797
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
552
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
357
هدیه دادن
هدیه دادن
329
۵ تیر ۱۴۰۰
۵ تیر ۱۴۰۰
329
وصیت نامه
وصیت نامه
1,134
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
315
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
310
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
737
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
362
همکلامی
همکلامی
591
۱۷ تیر ۱۴۰۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
461
انتظارات پدربزرگ
انتظارات پدربزرگ
662
مدل خودت باش
مدل خودت باش
902
خاطرات آقا جون
خاطرات آقا جون
867
با همسرت تماس بگیر
با همسرت تماس بگیر
845
خوشحال کردن پدربزرگ
خوشحال کردن پدربزرگ
895
لبخند زدن
لبخند زدن
838
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
511
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
895
۷ مرداد ۱۴۰۰
۷ مرداد ۱۴۰۰
470
اتنظارات پدر بزرگ
اتنظارات پدر بزرگ
487
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
1,396
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
674
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
519
مدارا با همسر
مدارا با همسر
756
فرزند سوم - ۲
فرزند سوم - ۲
668
احترام به قانون ریش سفیدی
احترام به قانون ریش سفیدی
314
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
515
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
624
بلوغ
بلوغ
535
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
385
شوخی
شوخی
651
مصرف نمک
مصرف نمک
349
کمک کردن در کارهای منزل
کمک کردن در کارهای منزل
595
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
307
بدقولی
بدقولی
268
مزاحم تلفن
مزاحم تلفن
436
فرزند سوم
فرزند سوم
765
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
944
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
474
مدل خودت باش
مدل خودت باش
519
تغافل
تغافل
802
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
386
مدل خودت باش
مدل خودت باش
781
مهریه
مهریه
1,344
انتظارات پدر بزرگ
انتظارات پدر بزرگ
459
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
507
همکلامی
همکلامی
550
فرزند سوم - دو
فرزند سوم - دو
605
همکاری در کار خانه
همکاری در کار خانه
414
یلدا
یلدا
508
صرفه جویی
صرفه جویی
308
عادات غذایی
عادات غذایی
524
مسخره کردن ممنوع
مسخره کردن ممنوع
247
به موقع حرف زدن
به موقع حرف زدن
236
۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
179
وسواس
وسواس
259
۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰
116
عادات غذایی
عادات غذایی
47
فرزند سوم(۲)
فرزند سوم(۲)
8
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
322
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
332
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
324
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
355
۲ دی ۱۳۹۹ -  بخش ۳
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
285
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
195
۳ دی ۱۳۹۹
۳ دی ۱۳۹۹
236
۴ دی ۱۳۹۹
۴ دی ۱۳۹۹
280
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
145
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
2,971
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,383
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,359
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
1,227
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
2,140
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
1,080
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
987
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
855
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,144
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
967
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
938
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
793
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,240
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
892
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
865
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
1,158
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
966
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,044
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,059
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
808
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
937
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
2,075
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
898
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,094
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,422
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,807
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
883
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
967
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
917
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
982
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
833
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,358
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,023
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,143
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,014
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
881
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
809
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
906
۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۵ دی ۱۳۹۹
662
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
928
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
874
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
852
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
739
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
905
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
883
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
969
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,124
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
2,648
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
862
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,548
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,056
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
926
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
904
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,291
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
925
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,579
اعتماد
اعتماد
1,347
فرهنگ پس انداز
فرهنگ پس انداز
1,592
پول تو جیبی
پول تو جیبی
2,064
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
1,974
درد مصلحتی
درد مصلحتی
2,026
رویای مشترک
رویای مشترک
992
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,175