شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب


شبکه ۱
24 دی ماه 1399
16:15
همه چیز از یک بیماری شروع شد
همه چیز از یک بیماری شروع شد
855
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
1,232
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
411
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
479
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
339
باید به دنبال امید واقعی بود
باید به دنبال امید واقعی بود
309
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
434
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
1,414
فوت کوزه گری کشت زعفران
فوت کوزه گری کشت زعفران
917
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
1,258
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
269
زعفران، گل سرسبد صادرات
زعفران، گل سرسبد صادرات
262
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
788
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
148
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
181
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
974
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
551
باید قلب بزرگ داشته باشیم
باید قلب بزرگ داشته باشیم
2,207
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
482
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
353
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
499
تخلف های رایج در نظام بانکی
تخلف های رایج در نظام بانکی
296
نحوه تعامل با بانک ها
نحوه تعامل با بانک ها
179
هدف بانک ها تولید نیست !
هدف بانک ها تولید نیست !
191
سیاست های غلط نظام بانکی
سیاست های غلط نظام بانکی
225
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
192
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
256
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
217
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
298
شروع کسب و کار فرآوری انار
شروع کسب و کار فرآوری انار
449