تساوی ، نتیجه دیدار تیم ملی جوانان ایران برابر تاجیکستان