حاج محمود کریمی - هیئت رایه العباس - ۸ دی ۱۳۹۹


شبکه ۳
8 دی ماه 1399
06:46
هیئت فاطمه الزهرا
هیئت فاطمه الزهرا
738
شهادت حضرت فاطمه
شهادت حضرت فاطمه
756
مرثیه خوانی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای سماواتی
مرثیه خوانی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای سماواتی
488
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان فاطمیه ۱۴۰۰ - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان فاطمیه ۱۴۰۰ - ۱۷ دی ۱۴۰۰
1,981
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام تهران - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام تهران - ۱۷ دی ۱۴۰۰
542
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۷ دی ۱۴۰۰
1,242
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
856
سیدمجید بنی فاطمه، هیات ریحانه الحسین (ع)، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
سیدمجید بنی فاطمه، هیات ریحانه الحسین (ع)، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
720
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
423
کربلا محمدحسین پویانفر، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
کربلا محمدحسین پویانفر، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
1,090
حاج حنیف طاهری ، هیات عبدالله بن الحسن (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س)  - ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری ، هیات عبدالله بن الحسن (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۱۶ دی ۱۴۰۰
850
حاج محمودکریمی ، حسینیه امام خمینی (ره) ، شهادت حضرت زهرا (س)  - ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی ، حسینیه امام خمینی (ره) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۱۶ دی ۱۴۰۰
978
ویژه شهادت حضرت زهرا(س) با نوای سید مهدی میرداماد
ویژه شهادت حضرت زهرا(س) با نوای سید مهدی میرداماد
1,133
هیئت ریحانه الحسین
هیئت ریحانه الحسین
1,014
ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای حنیف طاهری
ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای حنیف طاهری
824
حنیف طاهری
حنیف طاهری
648
حاج مهدی رسولی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
2,475
هئیت ریحانه الحسین سلام الله علیها-۱۵ دی ۱۴۰۰
هئیت ریحانه الحسین سلام الله علیها-۱۵ دی ۱۴۰۰
2,188
میثم مطیعی- حسینیه امام خمینی ره- ۱۵ دی ۱۴۰۰
میثم مطیعی- حسینیه امام خمینی ره- ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,861
شهادت حضرت زهرا(س)
شهادت حضرت زهرا(س)
1,336
ایام فاطمیه با نوای حاج سعید حدادیان
ایام فاطمیه با نوای حاج سعید حدادیان
1,083
کربلایی مجتبی رمضانی ، هیات کربلای رفسنجان - ایام شهادت حضرت زهرا (س)
کربلایی مجتبی رمضانی ، هیات کربلای رفسنجان - ایام شهادت حضرت زهرا (س)
1,498
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
2,209
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,827
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,962
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,328
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,180
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,119
حاج مهدی رسولی ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
2,372
حاج سیدمجید بنی فاطمه ، هیات ریحانه الحسین (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سیدمجید بنی فاطمه ، هیات ریحانه الحسین (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
952