مقوله ی بازیگری و کارگردانی


فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
2,935
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
1,527
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
2,150
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
1,728
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
1,520
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,760
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
2,502
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
1,842
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
906
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
1,377
چهارچوب های رایج را بشکنیم
چهارچوب های رایج را بشکنیم
978
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,420
نا فرما نی خود یک استعداد است
نا فرما نی خود یک استعداد است
845
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,810
هدایتی
هدایتی
3,847
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,167
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
2,046
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
1,215
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
1,160
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,620
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
1,147
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,173
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
1,672
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,086
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,907
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
2,377
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
1,380
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
1,688
مارپیچ خشونت چیست
مارپیچ خشونت چیست
1,087
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,728