حاج محمد رضا طاهری - هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها - ۸ دی ۱۳۹۹


شبکه ۳
8 دی ماه 1399
03:20
هیئت فاطمه الزهرا
هیئت فاطمه الزهرا
777
شهادت حضرت فاطمه
شهادت حضرت فاطمه
773
مرثیه خوانی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای سماواتی
مرثیه خوانی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای سماواتی
500
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان فاطمیه ۱۴۰۰ - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان فاطمیه ۱۴۰۰ - ۱۷ دی ۱۴۰۰
2,001
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام تهران - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام تهران - ۱۷ دی ۱۴۰۰
547
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۷ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۷ دی ۱۴۰۰
1,256
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
864
سیدمجید بنی فاطمه، هیات ریحانه الحسین (ع)، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
سیدمجید بنی فاطمه، هیات ریحانه الحسین (ع)، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
724
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی، هیات آیین حسینی تهران، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
431
کربلا محمدحسین پویانفر، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
کربلا محمدحسین پویانفر، شهادت حضرت زهرا (س)- ۱۶ دی ۱۴۰۰
1,098
حاج حنیف طاهری ، هیات عبدالله بن الحسن (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س)  - ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری ، هیات عبدالله بن الحسن (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۱۶ دی ۱۴۰۰
856
حاج محمودکریمی ، حسینیه امام خمینی (ره) ، شهادت حضرت زهرا (س)  - ۱۶ دی ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی ، حسینیه امام خمینی (ره) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۱۶ دی ۱۴۰۰
986
ویژه شهادت حضرت زهرا(س) با نوای سید مهدی میرداماد
ویژه شهادت حضرت زهرا(س) با نوای سید مهدی میرداماد
1,138
هیئت ریحانه الحسین
هیئت ریحانه الحسین
1,015
ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای حنیف طاهری
ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با نوای حنیف طاهری
828
حنیف طاهری
حنیف طاهری
650
حاج مهدی رسولی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
2,480
هئیت ریحانه الحسین سلام الله علیها-۱۵ دی ۱۴۰۰
هئیت ریحانه الحسین سلام الله علیها-۱۵ دی ۱۴۰۰
2,194
میثم مطیعی- حسینیه امام خمینی ره- ۱۵ دی ۱۴۰۰
میثم مطیعی- حسینیه امام خمینی ره- ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,871
شهادت حضرت زهرا(س)
شهادت حضرت زهرا(س)
1,340
ایام فاطمیه با نوای حاج سعید حدادیان
ایام فاطمیه با نوای حاج سعید حدادیان
1,087
کربلایی مجتبی رمضانی ، هیات کربلای رفسنجان - ایام شهادت حضرت زهرا (س)
کربلایی مجتبی رمضانی ، هیات کربلای رفسنجان - ایام شهادت حضرت زهرا (س)
1,506
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
2,212
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,833
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,964
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,329
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,181
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج محمد حسین پویانفر - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
1,124
حاج مهدی رسولی ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
2,374
حاج سیدمجید بنی فاطمه ، هیات ریحانه الحسین (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
حاج سیدمجید بنی فاطمه ، هیات ریحانه الحسین (ع) ، شهادت حضرت زهرا (س) - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
955