بررسی ابعاد سند تحول قضایی


شبکه ۲
7 دی ماه 1399
22:41
تحول در نظام بانکی
تحول در نظام بانکی
401
پیگیری ثبت دارو و تجهیزات در سامانه تیتک
پیگیری ثبت دارو و تجهیزات در سامانه تیتک
206
ساحل خواری
ساحل خواری
262
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در پیچ و خم
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در پیچ و خم
817
فروش خانه های سازمانی از قانون تا اجرا
فروش خانه های سازمانی از قانون تا اجرا
1,095
زمینخواری با جعل استاد و راهکار مقابله
زمینخواری با جعل استاد و راهکار مقابله
1,404
تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا
تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا
651
افشاگری علی خطیر درباره نقش فدراسیون فوتبال در حذف سرخابی‌ها
افشاگری علی خطیر درباره نقش فدراسیون فوتبال در حذف سرخابی‌ها
8,311
دست‌های پشت پرده نمی‌خواهند مجلس در فوتبال دخالت کند
دست‌های پشت پرده نمی‌خواهند مجلس در فوتبال دخالت کند
1,847
نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس چه بود؟!
نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس چه بود؟!
1,235
کمیسیون فرهنگی مجلس به سجادی رای اعتماد نداده است
کمیسیون فرهنگی مجلس به سجادی رای اعتماد نداده است
815
کاش AFC زودتر استقلال و پرسپولیس را حذف می‌کرد!
کاش AFC زودتر استقلال و پرسپولیس را حذف می‌کرد!
1,037
چرا خصوصی سازی سرخابی ها انجام نشد؟
چرا خصوصی سازی سرخابی ها انجام نشد؟
1,166
بررسی راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیک
بررسی راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیک
1,473
نگاهی به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
نگاهی به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
1,095
ابهامات قانون جدید مالیاتی
ابهامات قانون جدید مالیاتی
821
بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
994
تار و پود امنیت و ثبات ر شبکه ملی اطلاعات
تار و پود امنیت و ثبات ر شبکه ملی اطلاعات
803
محاسن و معایب درج قیمت تولید کننده بر کالا
محاسن و معایب درج قیمت تولید کننده بر کالا
1,152
صنعت پتروشیممی از قوانین بالا دستی تا آسیب شاسی و افق پیش رو
صنعت پتروشیممی از قوانین بالا دستی تا آسیب شاسی و افق پیش رو
1,308
چرا برخی تسهیلات بانکی به توقف تولید منجر می شود؟
چرا برخی تسهیلات بانکی به توقف تولید منجر می شود؟
870
پاسخ به ابهامات لایحه بودجه
پاسخ به ابهامات لایحه بودجه
1,442
قاچاق گازوئیل به اسم مشتقات نفتی به کام دلال ها
قاچاق گازوئیل به اسم مشتقات نفتی به کام دلال ها
963
مدیریت تولید و توزیع برق و گاز
مدیریت تولید و توزیع برق و گاز
576
رزمایش پیامبر اعظم(ص)-پیام عزت
رزمایش پیامبر اعظم(ص)-پیام عزت
1,123
از دومین جلس شورای عالی اشتغال راه اندازی سامانه کاریابی
از دومین جلس شورای عالی اشتغال راه اندازی سامانه کاریابی
1,135
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی ، تسهیل کننده یا فسادزا؟
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی ، تسهیل کننده یا فسادزا؟
954
بررسی چالش های ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید
بررسی چالش های ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید
1,194
آسیب شناسی ارز
آسیب شناسی ارز
876
انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی
انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی
818