دیدار رهبرمعظم انقلاب با دست اندرکاران مراسم سالگرد شهید سلیمانی و خانواده ایشان - ۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲


شبکه سهند
7 دی ماه 1399
17:20
مرد میدان - ۲۸ دی ۱۳۹۹
مرد میدان - ۲۸ دی ۱۳۹۹
783
یادواره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - منطقه مارالان تبریز
یادواره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - منطقه مارالان تبریز
737
باشکوه ترین بدرقه های تاریخ
باشکوه ترین بدرقه های تاریخ
657
ذوالفقار
ذوالفقار
480
صحبت های مردمی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
صحبت های مردمی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
694
وبینار علمی مکتب شهید سلیمانی
وبینار علمی مکتب شهید سلیمانی
560
سردار وحدت
سردار وحدت
549
مرگ آگاه - اندیشه های سردار شهید قاسم سلیمانی به روایت خودش
مرگ آگاه - اندیشه های سردار شهید قاسم سلیمانی به روایت خودش
1,201
ذوالفقار
ذوالفقار
673
سلفی با ابومهدی
سلفی با ابومهدی
539
مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - بخش ۲
مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - بخش ۲
766
به یاد سپهبد  شهید حاج قاسم سلیمانی
به یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
643
مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - بخش ۱
مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - بخش ۱
741
حبیب
حبیب
561
به یاد سپهبد  شهید حاج قاسم سلیمانی
به یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
606
دیدار رهبرمعظم انقلاب با دست اندرکاران مراسم سالگرد شهید سلیمانی و خانواده ایشان
دیدار رهبرمعظم انقلاب با دست اندرکاران مراسم سالگرد شهید سلیمانی و خانواده ایشان
639
کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان - اردیبهشت ۱۳۹۵
کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان - اردیبهشت ۱۳۹۵
619
سلفی با ابومهدی
سلفی با ابومهدی
456
مرگ آگاه
مرگ آگاه
495
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
926
در میانه آتش
در میانه آتش
892
جان ایران
جان ایران
669
مکتب سلیمانی در روستای قنات ملک
مکتب سلیمانی در روستای قنات ملک
634
۱۱ دی ۱۳۹۹
۱۱ دی ۱۳۹۹
727
حبیب
حبیب
550
سرود سرو
سرود سرو
654
درب چهارساله خیبر
درب چهارساله خیبر
522
سردار دلها
سردار دلها
590
اتل متل توتوله
اتل متل توتوله
797
سردار دلها
سردار دلها
1,097