همون ضربه اول همه چی نابود شد


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,853
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
4,100
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,454
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,590
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,938
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
4,061
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,552
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,338
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,435
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,567
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,206
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,782
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,850
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,543
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
4,031
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,230
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
2,070
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
4,282
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,684
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,694
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,786
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,642
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,671
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,195
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
14,104
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
5,093
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,799