مطرح بودن قضاء و قدر از صدر اسلام


شبکه سهند
27 آذر ماه 1399
06:40
آیت الله جوادی آملی - ۵ فروردین ۱۴۰۰
آیت الله جوادی آملی - ۵ فروردین ۱۴۰۰
1,461
بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱ فروردین ۱۴۰۰
بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱ فروردین ۱۴۰۰
593
حجت الاسلام والمسلمین خاتمی
حجت الاسلام والمسلمین خاتمی
570
حجت الاسلام مومنی - ۳ فروردین ۱۴۰۰
حجت الاسلام مومنی - ۳ فروردین ۱۴۰۰
403
حجت الاسلام مومنی - ۲ فروردین ۱۴۰۰
حجت الاسلام مومنی - ۲ فروردین ۱۴۰۰
283
حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
262
حجت الاسلام مومنی - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام مومنی - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
355
تفسیر سوره مبارکه کهف
تفسیر سوره مبارکه کهف
258
آیت الله خاتمی
آیت الله خاتمی
248
تفسیر آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره مبارکه فتح
تفسیر آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره مبارکه فتح
314
حجت الاسلام طباطبائی - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام طباطبائی - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
348
حجت الاسلام والمسلمین علی پناه
حجت الاسلام والمسلمین علی پناه
307
حجت الاسلام فرحزاد - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام فرحزاد - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
273
حجت الاسلام نظری منفرد - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام نظری منفرد - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
234
حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا
حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا
434
حجت الاسلام ثمری - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام ثمری - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
266
شرح دعای (خاب الوافدون علی غیرک)
شرح دعای (خاب الوافدون علی غیرک)
236
حجت الاسلام محمد سعیدی آریا - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام محمد سعیدی آریا - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
270
آیت الله جاودان
آیت الله جاودان
265
حجت الاسلام انصاریان - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام انصاریان - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
266
حجت الاسلام نظری منفرد
حجت الاسلام نظری منفرد
247
استغفار و توبه در ماه مبارک رجب
استغفار و توبه در ماه مبارک رجب
299
آثار رعایت تقوا در زندگی
آثار رعایت تقوا در زندگی
108
حجت الاسلام انصاریان
حجت الاسلام انصاریان
102
مبانی اعتقادی، شیرین سازی تکالیف
مبانی اعتقادی، شیرین سازی تکالیف
212
ولایت پذیری در جامعه
ولایت پذیری در جامعه
88
عظمت خدا و ضرورت معنویت-ایت الله میرهاشم حسینی/ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
عظمت خدا و ضرورت معنویت-ایت الله میرهاشم حسینی/ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
92
تفسیر آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره مبارکه کهف
تفسیر آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره مبارکه کهف
143
سیری در صحیفه سجادیه - ۸ اسفند ۱۳۹۹
سیری در صحیفه سجادیه - ۸ اسفند ۱۳۹۹
130
حجت الاسلام داداش زاده - ۷ اسفند ۱۳۹۹
حجت الاسلام داداش زاده - ۷ اسفند ۱۳۹۹
142