فیلم های سینمایی شبکه خوزستان - ۲۲ آذر ۱۳۹۹


شبکه خوزستان
22 آذر ماه 1399
15:48
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۴ فروردین ۱۴۰۰
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۴ فروردین ۱۴۰۰
4,424
بلندای همت - ۴ فروردین ۱۴۰۰
بلندای همت - ۴ فروردین ۱۴۰۰
2,324
نوروز در لرستان
نوروز در لرستان
1,109
روستای گردشگری مال آقا - باغملک
روستای گردشگری مال آقا - باغملک
2,292
مبارزه با کرونا - طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
مبارزه با کرونا - طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
947
امسال بهار تو خونه هاست - ۳ فروردین ۱۴۰۰
امسال بهار تو خونه هاست - ۳ فروردین ۱۴۰۰
822
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۱ فروردین ۱۴۰۰
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۱ فروردین ۱۴۰۰
1,009
جاذبه های دیدنی و گردشگری شوشتر - ۱ فروردین ۱۴۰۰
جاذبه های دیدنی و گردشگری شوشتر - ۱ فروردین ۱۴۰۰
1,034
مرشرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان - ۱ فروردین ۱۴۰۰
مرشرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان - ۱ فروردین ۱۴۰۰
687
گلچین یک یک - ۱ فروردین ۱۴۰۰
گلچین یک یک - ۱ فروردین ۱۴۰۰
1,003
تحویل سال نو در پتروشیمی بندر امام ( ره )
تحویل سال نو در پتروشیمی بندر امام ( ره )
801
سخنان استاندار خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی در لحظه سال نو
سخنان استاندار خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی در لحظه سال نو
866
یک یک - ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - بخش ‌۲
یک یک - ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - بخش ‌۲
1,858
یک یک - ویژه برنامه تحویل سال - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
یک یک - ویژه برنامه تحویل سال - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
1,514
بوی بهار - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
بوی بهار - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
940
بوی بهار - ویژه نوروز
بوی بهار - ویژه نوروز
920
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
956
بلندای همت - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
531
پویش همگانی من ماسک می زنم - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
پویش همگانی من ماسک می زنم - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
568
کتاب عمر -۲۷ اسفند ۱۳۹۹
کتاب عمر -۲۷ اسفند ۱۳۹۹
710
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
976
بلندای همت - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
709
رزمایش احسان مومنانه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رزمایش احسان مومنانه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
629
مستند دزفول
مستند دزفول
804
فیلم های سینمایی شبکه خوزستان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه خوزستان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,904
آینده ما
آینده ما
801
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
موج جنوبی - عالیجناب هموطن - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
889
مبعث نور
مبعث نور
816
مبارزه با کرونا - طرح شهید حاج قاسم سلیمانی - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
مبارزه با کرونا - طرح شهید حاج قاسم سلیمانی - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
694
مستند شیمبار -۲۰ اسفند
مستند شیمبار -۲۰ اسفند
743