بررسی درآمد های دولت در بودجه ۱۴۰۰


شبکه ۲
19 آذر ماه 1399
22:44
تحول در نظام بانکی
تحول در نظام بانکی
174
پیگیری ثبت دارو و تجهیزات در سامانه تیتک
پیگیری ثبت دارو و تجهیزات در سامانه تیتک
189
ساحل خواری
ساحل خواری
245
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در پیچ و خم
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در پیچ و خم
811
فروش خانه های سازمانی از قانون تا اجرا
فروش خانه های سازمانی از قانون تا اجرا
1,085
زمینخواری با جعل استاد و راهکار مقابله
زمینخواری با جعل استاد و راهکار مقابله
1,395
تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا
تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا
647
افشاگری علی خطیر درباره نقش فدراسیون فوتبال در حذف سرخابی‌ها
افشاگری علی خطیر درباره نقش فدراسیون فوتبال در حذف سرخابی‌ها
8,307
دست‌های پشت پرده نمی‌خواهند مجلس در فوتبال دخالت کند
دست‌های پشت پرده نمی‌خواهند مجلس در فوتبال دخالت کند
1,839
نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس چه بود؟!
نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس چه بود؟!
1,231
کمیسیون فرهنگی مجلس به سجادی رای اعتماد نداده است
کمیسیون فرهنگی مجلس به سجادی رای اعتماد نداده است
814
کاش AFC زودتر استقلال و پرسپولیس را حذف می‌کرد!
کاش AFC زودتر استقلال و پرسپولیس را حذف می‌کرد!
1,034
چرا خصوصی سازی سرخابی ها انجام نشد؟
چرا خصوصی سازی سرخابی ها انجام نشد؟
1,157
بررسی راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیک
بررسی راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیک
1,472
نگاهی به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
نگاهی به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
1,093
ابهامات قانون جدید مالیاتی
ابهامات قانون جدید مالیاتی
821
بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
994
تار و پود امنیت و ثبات ر شبکه ملی اطلاعات
تار و پود امنیت و ثبات ر شبکه ملی اطلاعات
802
محاسن و معایب درج قیمت تولید کننده بر کالا
محاسن و معایب درج قیمت تولید کننده بر کالا
1,151
صنعت پتروشیممی از قوانین بالا دستی تا آسیب شاسی و افق پیش رو
صنعت پتروشیممی از قوانین بالا دستی تا آسیب شاسی و افق پیش رو
1,307
چرا برخی تسهیلات بانکی به توقف تولید منجر می شود؟
چرا برخی تسهیلات بانکی به توقف تولید منجر می شود؟
868
پاسخ به ابهامات لایحه بودجه
پاسخ به ابهامات لایحه بودجه
1,442
قاچاق گازوئیل به اسم مشتقات نفتی به کام دلال ها
قاچاق گازوئیل به اسم مشتقات نفتی به کام دلال ها
962
مدیریت تولید و توزیع برق و گاز
مدیریت تولید و توزیع برق و گاز
575
رزمایش پیامبر اعظم(ص)-پیام عزت
رزمایش پیامبر اعظم(ص)-پیام عزت
1,122
از دومین جلس شورای عالی اشتغال راه اندازی سامانه کاریابی
از دومین جلس شورای عالی اشتغال راه اندازی سامانه کاریابی
1,135
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی ، تسهیل کننده یا فسادزا؟
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی ، تسهیل کننده یا فسادزا؟
954
بررسی چالش های ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید
بررسی چالش های ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید
1,193
آسیب شناسی ارز
آسیب شناسی ارز
875
انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی
انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی
816