آشنایی با شهید فخری زاده


شبکه ۱
9 آذر ماه 1399
19:47
۱۶ خرداد ۱۴۰۰
۱۶ خرداد ۱۴۰۰
1,895
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
992
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
1,036
اشتغال باعث فقر می شود؟
اشتغال باعث فقر می شود؟
515
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
498
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
367
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
504
۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد ۱۴۰۰
622
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
512
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
523
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
471
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
364
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
331
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
412
۵ خرداد ۱۴۰۰
۵ خرداد ۱۴۰۰
445
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
482
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
410
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
424
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
422
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
413
۳ خرداد ۱۴۰۰
۳ خرداد ۱۴۰۰
547
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
299
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
1,241
به جای خرید خانه آن را بسازید
به جای خرید خانه آن را بسازید
858
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
555
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
665
کلای خاصی به نام مسکن
کلای خاصی به نام مسکن
549
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
878
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
531
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
465