والیبال سری آ ایتالیا ۲۰۲۰ - پروجا و چیسترنا


شبکه ورزش
4 آذر ماه 1399
15:34
شهرداری ارومیه- سپاهان
شهرداری ارومیه- سپاهان
2,298
هراز آمل - سپاهان
هراز آمل - سپاهان
1,922
لوبه ایتالیا - کوزله لهستان ، والیبال باشگاه های اروپا، لهستان ۲۰۲۲
لوبه ایتالیا - کوزله لهستان ، والیبال باشگاه های اروپا، لهستان ۲۰۲۲
1,422
سری آ ایتالیا ، پروجا - مونزا
سری آ ایتالیا ، پروجا - مونزا
1,166
لوبه - مودنا ، هفته ششم لیگ سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
لوبه - مودنا ، هفته ششم لیگ سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
558
فولاد سپاهان- پیکان
فولاد سپاهان- پیکان
3,423
زاکسا- ماریبور- لیگ قهرمانان اروپا لهستان ۲۰۲۱
زاکسا- ماریبور- لیگ قهرمانان اروپا لهستان ۲۰۲۱
1,508
والنتیا - میلان ، هفته چهارم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
والنتیا - میلان ، هفته چهارم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
721
زاکسا - ماریبور
زاکسا - ماریبور
496
لوبه - مودنا
لوبه - مودنا
389
ترنتینو - والووه ، مسابقات هفته ۳ سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
ترنتینو - والووه ، مسابقات هفته ۳ سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
656
والیبال لیگ قهرمانان اروپا یونان ۲۰۲۱- المپیاکو - هیبار
والیبال لیگ قهرمانان اروپا یونان ۲۰۲۱- المپیاکو - هیبار
1,298
بلژیک - مسکو
بلژیک - مسکو
1,186
لوبه- ساداکروزیرو
لوبه- ساداکروزیرو
1,834
لوبه - ساداکروزیرو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان ، برزیل ۲۰۲۱
لوبه - ساداکروزیرو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان ، برزیل ۲۰۲۱
2,560
مسابقات والیبال ایتالیا
مسابقات والیبال ایتالیا
2,953
لوبه - مودنا
لوبه - مودنا
2,253
لیگ قهرمانان اروپا یونان ۲۰۲۱ ، المپیاکو - هیبار
لیگ قهرمانان اروپا یونان ۲۰۲۱ ، المپیاکو - هیبار
1,965
تارنتو - پادوا ، رقابت های سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
تارنتو - پادوا ، رقابت های سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
3,596
مونزا - مودنا ، هفته دوم سری آ ایتالیا
مونزا - مودنا ، هفته دوم سری آ ایتالیا
3,309
مرحله اول مسابقات جی تی - انگلیس ۲۰۲۱
مرحله اول مسابقات جی تی - انگلیس ۲۰۲۱
841
العربی - فولاد سیرجان (دیدار نهایی والیبال جام باشگاه های آسیا)
العربی - فولاد سیرجان (دیدار نهایی والیبال جام باشگاه های آسیا)
9,871
والنتیا - لوبه ، دور برگشت هفته یازدهم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
والنتیا - لوبه ، دور برگشت هفته یازدهم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱
2,853
قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان روسیه
قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان روسیه
3,908
ایتالیا - اسلونی - قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
ایتالیا - اسلونی - قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
2,735
ایران - آرژانتین (والیبال قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱)
ایران - آرژانتین (والیبال قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱)
10,786
ایتالیا - اسلوونی
ایتالیا - اسلوونی
4,416
دیدار رده بندی والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۱ ، لهستان - صربستان
دیدار رده بندی والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۱ ، لهستان - صربستان
6,836
دیدار نهایی رقابت های قهرمانی اروپا  ۲۰۲۱ ، ایتالیا - اسلوونی
دیدار نهایی رقابت های قهرمانی اروپا ۲۰۲۱ ، ایتالیا - اسلوونی
7,764
دیدار نهایی والیبال سری آ ایتالیا ۲۰۲۱ ، دیدار سوم ، پروجا - لوبه
دیدار نهایی والیبال سری آ ایتالیا ۲۰۲۱ ، دیدار سوم ، پروجا - لوبه
3,477