جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹


شبکه ۳
4 آذر ماه 1399
12:29
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- ۲۷ دی ۱۴۰۰
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- ۲۷ دی ۱۴۰۰
75
مصرف بهینه برق
مصرف بهینه برق
82
پا به ماه، به زودی از شبکه سه سیما- ۲۵ دی ۱۴۰۰
پا به ماه، به زودی از شبکه سه سیما- ۲۵ دی ۱۴۰۰
137
مصرف بهینه برق- ۲۴ دی ۱۴۰۰
مصرف بهینه برق- ۲۴ دی ۱۴۰۰
176
تروکاژ
تروکاژ
945
مجموعه های نمایشی سیما - ۱۶ دی ۱۴۰۰
مجموعه های نمایشی سیما - ۱۶ دی ۱۴۰۰
703
انسان گرسنه
انسان گرسنه
746
رزمایش نهضت کمک مومنانه - ۱۲ دی ۱۴۰۰
رزمایش نهضت کمک مومنانه - ۱۲ دی ۱۴۰۰
384
اهدای خون به نیت حاج قاسم - ۱۲ دی ۱۴۰۰
اهدای خون به نیت حاج قاسم - ۱۲ دی ۱۴۰۰
377
پرواز سیمرغ
پرواز سیمرغ
1,789
شاهکار فناورانه - تغییر زاویه قدرت
شاهکار فناورانه - تغییر زاویه قدرت
3,902
حضور در میدان ( حادثه مترو )
حضور در میدان ( حادثه مترو )
1,118
عملیات ویژه
عملیات ویژه
599
مستند ایران وطن من - ۴ دی ۱۴۰۰
مستند ایران وطن من - ۴ دی ۱۴۰۰
657
رویش - ۴ دی ۱۴۰۰
رویش - ۴ دی ۱۴۰۰
456
همه از یک ریشه ایم - ۳ دی ۱۴۰۰
همه از یک ریشه ایم - ۳ دی ۱۴۰۰
549
رادیو مقاومت - ۱ دی ۱۴۰۰
رادیو مقاومت - ۱ دی ۱۴۰۰
1,141
پلیس من - ۱ دی ۱۴۰۰
پلیس من - ۱ دی ۱۴۰۰
440
برنامه های زمستان شبکه ۳ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
برنامه های زمستان شبکه ۳ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
1,516
نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
599
بیشتر کنار هم باشیم - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
بیشتر کنار هم باشیم - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
329
ویژه برنامه های شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ویژه برنامه های شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
817
مکران ۱۳ - سرزمین نیمروز
مکران ۱۳ - سرزمین نیمروز
39
چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
360
آنها بودند
آنها بودند
413
آن ها هم بودند
آن ها هم بودند
393
نشست و هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با تشکل های دانشجویی
نشست و هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با تشکل های دانشجویی
350
بازگشت به ثریا
بازگشت به ثریا
554
برق جریان زندگیست - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
برق جریان زندگیست - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
515
دوستان ناسالم
دوستان ناسالم
570