مسابقات جودو


شبکه ورزش
4 آذر ماه 1399
08:00
مسابقات جودو
مسابقات جودو
145
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
581
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
551
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
397
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
1,725
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
751
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
534
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
452
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
503
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
715
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
690
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
1,542
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
2,224
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
1,683
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
2,820
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
782
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
1,223
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
686
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
799
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,435
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,128
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
662
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
662
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
746
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
801
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
1,162
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
1,277
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
1,045
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
1,506
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
3,467