رقابت های جایزه بزرگ - رده بندی وزن منهای ۷۳ کیلوگرم - مجارستان ۲۰۲۰


شبکه ورزش
28 آبان ماه 1399
16:29
مسابقات جودو
مسابقات جودو
143
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
577
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
547
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
392
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
1,722
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
750
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
529
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
447
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
501
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
714
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
690
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
1,530
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
2,221
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
1,681
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
2,805
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
781
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
1,222
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
685
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
794
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,433
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,126
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
661
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
659
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
744
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
799
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
1,162
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
1,276
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
1,044
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
1,502
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
3,465