۲۸ آبان ۱۳۹۹


شبکه ۱
28 آبان ماه 1399
19:42
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
9,537
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
5,507
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,046
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
3,334
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
3,173
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
2,632
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
2,092
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,346
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,630
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
4,461
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,687
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
2,219
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,439
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
1,162
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
1,211
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
1,048
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
991
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,082
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
27,433
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,418
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,756
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,631
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
1,160
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
973
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,581
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,863
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,716
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,422
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
3,104
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
2,406