انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل


شبکه قرآن
28 آبان ماه 1399
09:58
مسئله معنویات در راس همه امور است
مسئله معنویات در راس همه امور است
43
حضرت مهدی(ع) ابعاد مختلفی دارد
حضرت مهدی(ع) ابعاد مختلفی دارد
76
همه باید برای حفظ اسلام با هم باشیم
همه باید برای حفظ اسلام با هم باشیم
171
همه برای عزت اسلام فداکاری کنیم
همه برای عزت اسلام فداکاری کنیم
82
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
81
در نهضت برای خدا شکست نیست
در نهضت برای خدا شکست نیست
52
ای مستضعفین جهان برخیزید
ای مستضعفین جهان برخیزید
46
ما احتیاج به خدمتگزار داریم
ما احتیاج به خدمتگزار داریم
66
همه باید به حضرت زهرا(س ) اقتدا کنیم
همه باید به حضرت زهرا(س ) اقتدا کنیم
71
شرافت و فضیلت حضرت زهرا (س)
شرافت و فضیلت حضرت زهرا (س)
125
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
66
حضرت مهدی (عج) ابعا د مختلف دارد
حضرت مهدی (عج) ابعا د مختلف دارد
102
همه باید فدای اسلام شویم
همه باید فدای اسلام شویم
89
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
99
رمز پیروزی قیام برای خدا
رمز پیروزی قیام برای خدا
85
نصرت خدا، نصرت دین اوست
نصرت خدا، نصرت دین اوست
83
خوی کاخ نشینی
خوی کاخ نشینی
102
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
99
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
118
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
97
توجه به خدا موجب حرکت
توجه به خدا موجب حرکت
84
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
99
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
190
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
69
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
130
نماز جمعه
نماز جمعه
127
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
112
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
114
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
134
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
103