طرح حمایت از بیکاران در ایام کرونا


شبکه ۱
27 آبان ماه 1399
14:16
میز اقتصادی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) - ۲۷ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) - ۲۷ دی ۱۴۰۰
296
نقشه ی راه مذاکرات
نقشه ی راه مذاکرات
227
حمله ی پهپادی یمن به امارات
حمله ی پهپادی یمن به امارات
584
آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو
آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو
117
پیشنهادهای وزارت صمت برای رفع موانع تولید
پیشنهادهای وزارت صمت برای رفع موانع تولید
211
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ساخت و ساز غیرمجاز
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ساخت و ساز غیرمجاز
121
نمایشگاه نانو فناوری
نمایشگاه نانو فناوری
74
افت و خیز ایمنی واکسن ها
افت و خیز ایمنی واکسن ها
98
بخشنامه ی حضوری شدن آموزش در همه ی مقاطع
بخشنامه ی حضوری شدن آموزش در همه ی مقاطع
93
دعوت وزیر نفت از صرفه جویی در مصرف گاز
دعوت وزیر نفت از صرفه جویی در مصرف گاز
55
پیش بینی آب و هوا - ۲۷ دی ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۲۷ دی ۱۴۰۰
339
سیل و بارش در کشور
سیل و بارش در کشور
232
بانک ها در سامانه شفافیت
بانک ها در سامانه شفافیت
70
نشست بانکی رئیس جمهور
نشست بانکی رئیس جمهور
90
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
245
میز اقتصادی (حمایت از تولید) - ۲۶ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (حمایت از تولید) - ۲۶ دی ۱۴۰۰
409
محکومیت قطعی کارکنان شهرداری کرج
محکومیت قطعی کارکنان شهرداری کرج
605
سواحلی که تصرف شده اند!
سواحلی که تصرف شده اند!
289
تعیین کف بهای بلیط هواپیما
تعیین کف بهای بلیط هواپیما
225
کرونا و جهان - ۲۶ دی ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۲۶ دی ۱۴۰۰
222
سه تن بر اثر امیکرون فوت کردند
سه تن بر اثر امیکرون فوت کردند
211
صدای مهیب در اسدآباد!
صدای مهیب در اسدآباد!
383
آخرین وضع راه های کشور
آخرین وضع راه های کشور
174
پیش بینی آب و هوا - ۲۶ دی ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۲۶ دی ۱۴۰۰
467
بارش برف و باران در ۲۳ استان کشور
بارش برف و باران در ۲۳ استان کشور
434
تصویب چند بند از بخش درآمدی بودجه
تصویب چند بند از بخش درآمدی بودجه
81
افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی
افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی
108
بهبود ذخایر ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
بهبود ذخایر ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
106
۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰
516
میز اقتصادی (اقتصاد ایران و چین) - ۲۵ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (اقتصاد ایران و چین) - ۲۵ دی ۱۴۰۰
1,064