مرحله چهاردهم موتوجی پی اسپانیا ۲۰۲۰


شبکه ورزش
27 آبان ماه 1399
20:17
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
499
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
355
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
1,289
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
617
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
665
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
426
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
306
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
451
موتور سواری قهرمانی کشور
موتور سواری قهرمانی کشور
1,259
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
749
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
965
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
675
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
1,767
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
813
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
1,107
موتوجی پی اسپانیا
موتوجی پی اسپانیا
2,839
مسابقات موتو۳ اسپانیا
مسابقات موتو۳ اسپانیا
1,718
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
1,412
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
958
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
1,325
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
1,254
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
2,560
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
1,106
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
771
مسابقات موتور کراس
مسابقات موتور کراس
678
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
1,527
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
795
رقابت های موتور کراس ، بخش ام ایکس ۱ - انگلیس ۲۰۲۱
رقابت های موتور کراس ، بخش ام ایکس ۱ - انگلیس ۲۰۲۱
557
موتور سواری موتور جی پی ایتالیا
موتور سواری موتور جی پی ایتالیا
2,128
موتور سواری موتو ۲ ایتالیا
موتور سواری موتو ۲ ایتالیا
1,329