تور جهانی تنیس انگلیسی ۲۰۲۰- نادال- تیم


شبکه ورزش
27 آبان ماه 1399
18:40
الکاراز - بریتینی
الکاراز - بریتینی
295
دومینور - شاک، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲
دومینور - شاک، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲
418
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲ ، هافمن - نادال
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲ ، هافمن - نادال
534
اندی ماری -باسیلاشویلی
اندی ماری -باسیلاشویلی
358
نادال - گیرون ، دور اول تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲
نادال - گیرون ، دور اول تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۲
678
مسابقات تنیس استرالیا- از ۲۷ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات تنیس استرالیا- از ۲۷ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
354
مسابقات جام حذفی کشور - کیش
مسابقات جام حذفی کشور - کیش
530
دیدار نهایی تنیس ابوظبی ۲۰۲۱ ، اندی ماری - ربلف
دیدار نهایی تنیس ابوظبی ۲۰۲۱ ، اندی ماری - ربلف
820
دیدار رده بندی تنیس ابوظبی ۲۰۲۱ ، شاپولوف - نادال
دیدار رده بندی تنیس ابوظبی ۲۰۲۱ ، شاپولوف - نادال
864
دیدار پایانی تنیس جام دیویس اسپانیا ۲۰۲۱ ، روسیه - کرواسی
دیدار پایانی تنیس جام دیویس اسپانیا ۲۰۲۱ ، روسیه - کرواسی
1,043
جام دیوپس اتریش ۲۰۲۱- سوئد-روسیه
جام دیوپس اتریش ۲۰۲۱- سوئد-روسیه
1,594
قزاقستان - صربستان ، مسابقات جام دیویس ، اسپانیا ۲۰۲۱ - بخش ۲
قزاقستان - صربستان ، مسابقات جام دیویس ، اسپانیا ۲۰۲۱ - بخش ۲
1,007
قزاقستان - صربستان ، مسابقات جام دیویس ، اسپانیا ۲۰۲۱ - بخش ۱
قزاقستان - صربستان ، مسابقات جام دیویس ، اسپانیا ۲۰۲۱ - بخش ۱
1,146
مدودف - زورف ، دیدار پایانی تنیس ۸ نفر برتر جهان
مدودف - زورف ، دیدار پایانی تنیس ۸ نفر برتر جهان
1,076
تنیس ۸ نفر برتر جهان ایتالیا ، زورف - هورکاش
تنیس ۸ نفر برتر جهان ایتالیا ، زورف - هورکاش
1,291
نوری - رود (مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
نوری - رود (مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
598
مدودف-زورف ، مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱ - بخش ۲
مدودف-زورف ، مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱ - بخش ۲
752
مدودف-زورف ، مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱ - بخش ۱
مدودف-زورف ، مسابقات تنیس ۸ نفر برتر جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱ - بخش ۱
677
رقابت های تنیس ۸ نفر برتر تورین ایتالیا ، جوکوویچ - کسپررود
رقابت های تنیس ۸ نفر برتر تورین ایتالیا ، جوکوویچ - کسپررود
1,248
دیدار نهایی تنیس پاریس ۲۰۲۱ ، مدودف - جوکوویچ
دیدار نهایی تنیس پاریس ۲۰۲۱ ، مدودف - جوکوویچ
1,265
دیدار نهایی تور ۵۰۰ امتیازی وین- آلمان - آمریکا
دیدار نهایی تور ۵۰۰ امتیازی وین- آلمان - آمریکا
1,989
دیدار نهایی لیگ برتر ، مهرام - پوشاک وانسی
دیدار نهایی لیگ برتر ، مهرام - پوشاک وانسی
1,100
لیگ برتر ، مهرام - کلاژ گستر
لیگ برتر ، مهرام - کلاژ گستر
938
مدودف - اوپلکا
مدودف - اوپلکا
1,290
قهرمانی اروپا
قهرمانی اروپا
840
فینال مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی کشور
فینال مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی کشور
1,644
جوکوویچ_برتینی (فینال مسابقات ویمبلدون ۲۰۲۱)
جوکوویچ_برتینی (فینال مسابقات ویمبلدون ۲۰۲۱)
1,276
فینال مسابقات جایزه بزرگ
فینال مسابقات جایزه بزرگ
730
نیمه نهایی تنیس جایزه بزرگ تهران
نیمه نهایی تنیس جایزه بزرگ تهران
3,360
جوکوویچ - جک دراپر
جوکوویچ - جک دراپر
218