قسمت ۱۲- رتبه بندی سنی و سواد در بازی های رایانه ای


شبکه ۵
27 آبان ماه 1399
16:00
قسمت ۱۴ - اخلاق کاربری در فضای مجازی
قسمت ۱۴ - اخلاق کاربری در فضای مجازی
5,670
قسمت ۱۵-رعایت ادب و متانت در پاسخگویی به اشتباهات
قسمت ۱۵-رعایت ادب و متانت در پاسخگویی به اشتباهات
8,596
قسمت ۱۷ - مهارت تجزیه و تحلیل تبلیغات در فضای مجازی
قسمت ۱۷ - مهارت تجزیه و تحلیل تبلیغات در فضای مجازی
9,837
قسمت ۱۳-سو استفاده از کودکان در فضای مجازی
قسمت ۱۳-سو استفاده از کودکان در فضای مجازی
6,515
قسمت ۱۶ - حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی
قسمت ۱۶ - حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی
8,711
قسمت هجدهم - مهارت تجزیه و تحلیل تبلیغات در فضای مجازی
قسمت هجدهم - مهارت تجزیه و تحلیل تبلیغات در فضای مجازی
12,336
قسمت ۱۹ - تولید محتوی در فضای مجازی، عکس و متن
قسمت ۱۹ - تولید محتوی در فضای مجازی، عکس و متن
11,579
قسمت ۲۰ - مهارت تولید محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی
قسمت ۲۰ - مهارت تولید محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی
15,414
قسمت ۱۳-سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی
قسمت ۱۳-سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی
2,064
قسمت ۱ - نشان ملی شامد
قسمت ۱ - نشان ملی شامد
48,545
یکشنبه  تا سه شنبه ساعت ۱۶
یکشنبه تا سه شنبه ساعت ۱۶
17,175
قسمت ۲ - رژیم مصرف
قسمت ۲ - رژیم مصرف
28,198
قسمت ۳ - رده بندی سنی در فیلمها
قسمت ۳ - رده بندی سنی در فیلمها
12,783
قسمت ۴-ضرورت حفاظت از اطلاعات شخصی
قسمت ۴-ضرورت حفاظت از اطلاعات شخصی
13,919
قسمت ۵ - هویتها و حسابهای کاربری جعلی
قسمت ۵ - هویتها و حسابهای کاربری جعلی
9,192
قسمت ۶ - باز نشر مطالب دیگران
قسمت ۶ - باز نشر مطالب دیگران
13,363
قسمت ۷-شایعات در فضای مجازی
قسمت ۷-شایعات در فضای مجازی
8,172
قسمت ۸ - اخبار جعلی در فضای مجازی
قسمت ۸ - اخبار جعلی در فضای مجازی
7,953
قسمت ۹ - سواستفاده از سلبریتی ها به منظور جهت دهی افکار عمومی
قسمت ۹ - سواستفاده از سلبریتی ها به منظور جهت دهی افکار عمومی
12,830
قسمت ۱۰ - توهم دانایی
قسمت ۱۰ - توهم دانایی
5,628
قسمت ۱۱ - صیانت از کودکان و نوجوانان در مواجهه با فضای مجازی
قسمت ۱۱ - صیانت از کودکان و نوجوانان در مواجهه با فضای مجازی
9,649