لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ


شبکه ورزش
3 آبان ماه 1399
06:11
اسلوان - ترینچ ، مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی اروپا، چک ۲۰۲۱
اسلوان - ترینچ ، مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی اروپا، چک ۲۰۲۱
97
لوزان - لوکو ، مسابقات لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ۲۰۲۱
لوزان - لوکو ، مسابقات لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ۲۰۲۱
173
دراگنز - سالزبرگ ، مسابقات لیگ حرفه اروپا ۲۰۲۱
دراگنز - سالزبرگ ، مسابقات لیگ حرفه اروپا ۲۰۲۱
176
ردبول مونیخ - فریبرگ
ردبول مونیخ - فریبرگ
261
سالزبورگ - یسترزبی ، مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
سالزبورگ - یسترزبی ، مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
145
لیگ حرفه ای هاکی روی چمن بلژیک ۲۰۲۱- آلمان- بلژیک
لیگ حرفه ای هاکی روی چمن بلژیک ۲۰۲۱- آلمان- بلژیک
465
فرولاندا - زوریخ ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
فرولاندا - زوریخ ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
293
هاکی روی چمن- بلژیک- آلمان- ۲۰۲۱
هاکی روی چمن- بلژیک- آلمان- ۲۰۲۱
1,635
کلاگن فورت - راگستر ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، اتریش ۲۰۲۱
کلاگن فورت - راگستر ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، اتریش ۲۰۲۱
226
اسلواکی - فرانسه (رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
اسلواکی - فرانسه (رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
343
درابز - ون دراگونز ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
درابز - ون دراگونز ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
306
هاکی روی یخ/سالزبورگ-سیترسبید
هاکی روی یخ/سالزبورگ-سیترسبید
295
لوزان - لوکو
لوزان - لوکو
270
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا سوییس ۲۰۲۱ ، لوزان - لوکو
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا سوییس ۲۰۲۱ ، لوزان - لوکو
297
فورلاندا - زوریخ ، هاکی روی یخ قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
فورلاندا - زوریخ ، هاکی روی یخ قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
348
لوکوراما - ادلرمنهیم ، لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ، ایتالیا ۲۰۲۱
لوکوراما - ادلرمنهیم ، لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ، ایتالیا ۲۰۲۱
334
هاکی روی یخ لیگ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱
هاکی روی یخ لیگ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱
570
اسلواکی - فرانسه ، رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱
اسلواکی - فرانسه ، رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱
418
سالزبورگ - یستربی ، رقابت های باشگاه های اروپا اتریش ۲۰۲۱
سالزبورگ - یستربی ، رقابت های باشگاه های اروپا اتریش ۲۰۲۱
290
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱ ، سالزبورگ - سیترسبید
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱ ، سالزبورگ - سیترسبید
296
هاکی روی یخ قهرمانی باشگاه های اروپا فرانسه ۲۰۲۱ ، درابز - ون دراگونز
هاکی روی یخ قهرمانی باشگاه های اروپا فرانسه ۲۰۲۱ ، درابز - ون دراگونز
408
روسیه - اسلواکی ، دیدار پایانی مسابقات جوانان ، اسلواکی ۲۰۲۱
روسیه - اسلواکی ، دیدار پایانی مسابقات جوانان ، اسلواکی ۲۰۲۱
214
آلمان - نروژ ، هاکی روی یخ قهرمانی جهان ، لتونی ۲۰۲۱
آلمان - نروژ ، هاکی روی یخ قهرمانی جهان ، لتونی ۲۰۲۱
256
هاکی روی یخ - فنلاند-سوئد- قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
هاکی روی یخ - فنلاند-سوئد- قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
220
روسیه - سوئد ، دیدار نیمه نهایی هاکی روی یخ مسابقات جوانان جمهوری چک ۲۰۲۱
روسیه - سوئد ، دیدار نیمه نهایی هاکی روی یخ مسابقات جوانان جمهوری چک ۲۰۲۱
991
هاکی روی یخ جوانان- چک - روسیه - ۲۰۲۱
هاکی روی یخ جوانان- چک - روسیه - ۲۰۲۱
350
روسیه - سوئیس - مسابقات چک ۲۰۲۱
روسیه - سوئیس - مسابقات چک ۲۰۲۱
247
هاکی روی یخ - فنلاند - روسیه
هاکی روی یخ - فنلاند - روسیه
1,457
هاکی روی یخ - فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ - فنلاند - سوئد
117
هاکی روی یخ - روسیه - کانادا - قهرمانان نوجوانان جهان
هاکی روی یخ - روسیه - کانادا - قهرمانان نوجوانان جهان
833