1,125

اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹


۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
1,524
نقد فیلم «کُدا»
نقد فیلم «کُدا»
2,165
فیلمنامه قورباغه از بیس مشکل دارد!
فیلمنامه قورباغه از بیس مشکل دارد!
6,094
قورباغه بهترین سریال نمایش خانگی است!
قورباغه بهترین سریال نمایش خانگی است!
22,189
مشکل اصلی فیلمنامه قورباغه گفتگو های طولانی است!
مشکل اصلی فیلمنامه قورباغه گفتگو های طولانی است!
3,086
نظر فراستی درباره خشونت در سینما
نظر فراستی درباره خشونت در سینما
2,330
سریال های نمایش خانگی ژانر مشخصی ندارند!
سریال های نمایش خانگی ژانر مشخصی ندارند!
1,441
چرا همه کارگردان های معروف به سریال های خانگی وارد شدند!
چرا همه کارگردان های معروف به سریال های خانگی وارد شدند!
1,481
فراستی قورباغه را بوسید!
فراستی قورباغه را بوسید!
11,036
اکران نوروزی با محدودیت های کرونای چگونه می شود؟!
اکران نوروزی با محدودیت های کرونای چگونه می شود؟!
761
سعید روستایی از خواننده لس آنجلسی شکایت کرده است؟!
سعید روستایی از خواننده لس آنجلسی شکایت کرده است؟!
1,550
پلتفرم داخلی چجوری کلیپ سمیه نرو را پخش کرد؟!
پلتفرم داخلی چجوری کلیپ سمیه نرو را پخش کرد؟!
4,034
رقابت عجیب نمایش خانگی با سینما ها!
رقابت عجیب نمایش خانگی با سینما ها!
881
گیشه برای سینمای ما سودی ندارد!
گیشه برای سینمای ما سودی ندارد!
638
گرانی بلیت سینما به نفع سینما است!
گرانی بلیت سینما به نفع سینما است!
598
آسیب های سینمای ایران اتفاقی نبوده است!
آسیب های سینمای ایران اتفاقی نبوده است!
664
سینمای ایران هیچ دست آوردی نداشته است!
سینمای ایران هیچ دست آوردی نداشته است!
604
هدف فیلم سازی در کشور ما چی بوده؟!
هدف فیلم سازی در کشور ما چی بوده؟!
621
چرا ما مدیر فرهنگی تعلیم ندادیم!؟
چرا ما مدیر فرهنگی تعلیم ندادیم!؟
590
دولت منافع سیاسی را با فرهنگ قاطی کرده است!
دولت منافع سیاسی را با فرهنگ قاطی کرده است!
655
دولت دوازدهم به فرهنگ و هنر توجه نداشته است!
دولت دوازدهم به فرهنگ و هنر توجه نداشته است!
604
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
3,084
نقد جنجالی فراستی درباره انیمیشن soul
نقد جنجالی فراستی درباره انیمیشن soul
25,251
مقایسه جنجالی انیمیشن روح با سینمای ایران
مقایسه جنجالی انیمیشن روح با سینمای ایران
3,181
تخریب سینمای ایران با ورود پول های آلوده !
تخریب سینمای ایران با ورود پول های آلوده !
1,503
خرید حمایت رسانه ها توسط تهیه کنندگان!
خرید حمایت رسانه ها توسط تهیه کنندگان!
1,485
چرا فضای مجازی منبع خبر های ما شده است؟!
چرا فضای مجازی منبع خبر های ما شده است؟!
697
خروج شهاب حسینی از فضای مجازی یا حاشیه؟!
خروج شهاب حسینی از فضای مجازی یا حاشیه؟!
1,265
جدایی شهاب از فضای مجازی ، چرا؟!
جدایی شهاب از فضای مجازی ، چرا؟!
963
بدون استاندارد مثل نمایش های خانگی!
بدون استاندارد مثل نمایش های خانگی!
704