از تمرین دختران ستاره هشتم چه خبر؟


شبکه ۳
2 آبان ماه 1399
22:39
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
11,039
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
10,679
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
29,318
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
6,796
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
6,242
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
2,249
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
3,455
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
2,743
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
2,324
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
17,351
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
2,912
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
4,804
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
3,009
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
11,573
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
30,584
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
8,474
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
4,511
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
3,738
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
4,418
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
5,084
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
3,513
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
2,702
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
3,329
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
13,421
پشت صحنه ی گروه مجاز
پشت صحنه ی گروه مجاز
5,211
اعتراف گروه مجاز
اعتراف گروه مجاز
8,457
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
4,810
ما برای همدیگر با نمکیم
ما برای همدیگر با نمکیم
2,841
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
41,766
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
6,908