رقابت خوانندگی بین مجید معظمی و گروه مجاز در پشت صحنه باشگاه مهارت


شبکه ۳
2 آبان ماه 1399
22:32
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
11,050
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
10,694
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
29,331
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
6,808
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
6,254
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
2,249
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
3,460
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
2,750
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
2,326
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
17,361
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
2,915
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
4,815
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
3,011
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
11,599
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
30,596
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
8,492
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
4,522
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
3,748
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
4,424
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
5,087
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
3,523
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
2,713
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
3,332
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
13,434
پشت صحنه ی گروه مجاز
پشت صحنه ی گروه مجاز
5,211
اعتراف گروه مجاز
اعتراف گروه مجاز
8,468
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
4,812
ما برای همدیگر با نمکیم
ما برای همدیگر با نمکیم
2,850
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
41,768
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
6,910