پرورش پرندگان زینتی


شبکه ۱
27 مهر ماه 1399
01:01
نقطه کوبی
نقطه کوبی
500
سوزن دوزی
سوزن دوزی
575
مشاغل خانگی-چرم دوزی
مشاغل خانگی-چرم دوزی
536
کشت بادام
کشت بادام
407
شرکت تعاونی بندر خشک - استان یزد
شرکت تعاونی بندر خشک - استان یزد
409
شرکت تعاونی نیروگاه برق (مقیاس کوچک ) - یزد
شرکت تعاونی نیروگاه برق (مقیاس کوچک ) - یزد
736
شرکت تولید لبنیات-یزد-روستای محمدآباد
شرکت تولید لبنیات-یزد-روستای محمدآباد
384
تولید مبلمان
تولید مبلمان
365
تعاونی فرآوری و بسته بندی خشکبار-یزد(مروست )
تعاونی فرآوری و بسته بندی خشکبار-یزد(مروست )
450
خاتم کاری
خاتم کاری
821
ویترای و تیفانی
ویترای و تیفانی
491
معرق چوب
معرق چوب
401
مشاغل خانگی (تولید صابون )
مشاغل خانگی (تولید صابون )
630
فرآورده و بسته بندی مواد غذایی
فرآورده و بسته بندی مواد غذایی
533
پته دوزی
پته دوزی
720
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ-خراسان جنوبی
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ-خراسان جنوبی
674
شرکت تعاونی بسته بندی میوه و صیفی جات -گلستان
شرکت تعاونی بسته بندی میوه و صیفی جات -گلستان
580
شرکت تعاونی فرش و تابلوفرش - استان تهران(فیروزکوه)
شرکت تعاونی فرش و تابلوفرش - استان تهران(فیروزکوه)
800
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ - خراسان جنوبی، بشرویه
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ - خراسان جنوبی، بشرویه
517
بازیافت
بازیافت
690
شرکت تعاونی فروشگاه فرهنگیان
شرکت تعاونی فروشگاه فرهنگیان
453
تولید ماسک
تولید ماسک
965
شرکت تعاونی تولید دستکش و کیسه نایلونی
شرکت تعاونی تولید دستکش و کیسه نایلونی
273
شرکت تعاونی فرآوری زیتون-زنجان
شرکت تعاونی فرآوری زیتون-زنجان
425
مدرسه غیرانتفاعی در زنجان
مدرسه غیرانتفاعی در زنجان
785
شرکت تعاونی تولید میوه خشک-گلستان
شرکت تعاونی تولید میوه خشک-گلستان
594
شرکت تعاونی فرآوری و  تولید نخ و پارچه ابریشم
شرکت تعاونی فرآوری و تولید نخ و پارچه ابریشم
475
شرکت تعاونی کشت گیاهان دارویی
شرکت تعاونی کشت گیاهان دارویی
357
شرکت تعاونی تولید میوه خشک
شرکت تعاونی تولید میوه خشک
315
شرکت تعاونی تولید ظروف چوبی-استان گلستان (رامیان )
شرکت تعاونی تولید ظروف چوبی-استان گلستان (رامیان )
697