انگیزه عمل میزان است نه صورت آن


شبکه قرآن
27 مهر ماه 1399
09:57
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
16
حضرت مهدی (عج) ابعا د مختلف دارد
حضرت مهدی (عج) ابعا د مختلف دارد
44
همه باید فدای اسلام شویم
همه باید فدای اسلام شویم
46
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
کاخ نشینان نمیتوانند به فکر مردم باشند
53
رمز پیروزی قیام برای خدا
رمز پیروزی قیام برای خدا
42
نصرت خدا، نصرت دین اوست
نصرت خدا، نصرت دین اوست
53
خوی کاخ نشینی
خوی کاخ نشینی
64
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
56
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
69
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
48
توجه به خدا موجب حرکت
توجه به خدا موجب حرکت
55
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
67
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
57
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
41
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
96
نماز جمعه
نماز جمعه
83
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
79
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
76
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
100
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
82
غلبه با حق است و باطل زهوق است
غلبه با حق است و باطل زهوق است
65
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
109
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
75
همه چیز در قیام برای خداست
همه چیز در قیام برای خداست
118
رمز پیروزی
رمز پیروزی
87
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
115
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
135
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
83
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
87
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
101