شیرهای صنعتی خطوط نفت


شبکه شما
26 مهر ماه 1399
20:30
ساخت واگن های مسافربری - تولید اجاق گاز
ساخت واگن های مسافربری - تولید اجاق گاز
216
مراحل ساخت محصولات ام دی اف - روند تولید ظروف تفلون
مراحل ساخت محصولات ام دی اف - روند تولید ظروف تفلون
127
جک های هیدرولیک
جک های هیدرولیک
173
تصفیه پسآب های صنعتی - دستگاه برش فلزات
تصفیه پسآب های صنعتی - دستگاه برش فلزات
87
بازکول
بازکول
81
باسکول کوچک مکانیکی - آرد گندم
باسکول کوچک مکانیکی - آرد گندم
116
انبر قفلی
انبر قفلی
119
شیرهای صنعتی
شیرهای صنعتی
91
تولید پروفیل آلومینیوم - دستمال کاغذی - تولید و انتقال برق
تولید پروفیل آلومینیوم - دستمال کاغذی - تولید و انتقال برق
78
جک هیدرولیک و جرثقیل ها
جک هیدرولیک و جرثقیل ها
106
ساخت دستگاه بوم ستون جوشکاری - تولید پلی اتیلن
ساخت دستگاه بوم ستون جوشکاری - تولید پلی اتیلن
114
مراحل ساخت چکش
مراحل ساخت چکش
100
مراح ساخت مخازن صنعتی و چراغ های سقفی
مراح ساخت مخازن صنعتی و چراغ های سقفی
50
مخازن تحت فشار
مخازن تحت فشار
61
تولید چراغهای کم مصرف، ساخت وسایل ورزشی عمومی ، تولید پدال کلاچ و ترمز
تولید چراغهای کم مصرف، ساخت وسایل ورزشی عمومی ، تولید پدال کلاچ و ترمز
72
مراحل ساخت برج های روشنایی - ماشین پرس علوفه
مراحل ساخت برج های روشنایی - ماشین پرس علوفه
139
نحوه استخراج سوفات سدیم
نحوه استخراج سوفات سدیم
58
پیچ های اتصال خطوط راه آهن - تولید یونولیت - ساخت سوهان
پیچ های اتصال خطوط راه آهن - تولید یونولیت - ساخت سوهان
72
فرآیند تولید مونو پروپیلن گلایکول - روند تولید بوردهای الکترونیکی
فرآیند تولید مونو پروپیلن گلایکول - روند تولید بوردهای الکترونیکی
729
محصولات ام دی اف
محصولات ام دی اف
622
مراحل ساخت محصولات ام دی اف - روند تولید ظروف تفلون
مراحل ساخت محصولات ام دی اف - روند تولید ظروف تفلون
416
جک های هیدرولیک
جک های هیدرولیک
525
تصفیه پسآب های صنعتی - دستگاه برش فلزات
تصفیه پسآب های صنعتی - دستگاه برش فلزات
322
ساخت باسکول های کوچک مکانیکی - تولید آرد گندم - ساخت تجهیزات روانکاوی صنعتی
ساخت باسکول های کوچک مکانیکی - تولید آرد گندم - ساخت تجهیزات روانکاوی صنعتی
396
مراحل ساخت عنبر قفلی
مراحل ساخت عنبر قفلی
493
شیرآلات صنعتی - سنگ های تزئینی ساختمانی
شیرآلات صنعتی - سنگ های تزئینی ساختمانی
301
تولید انتقال برق
تولید انتقال برق
355
ساخت شبکه های فلزی - کباب پز - یخچال های خانگی
ساخت شبکه های فلزی - کباب پز - یخچال های خانگی
361
جک های هیدرولیک
جک های هیدرولیک
294